Top

តម្លៃបន្ទប់

 

ស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យរបស់យើង អ្នកជំងឺទាំងអស់គឺស្ថិតនៅក្រោមការថែទាំទៀងទាត់និងការយកចិត្តទុកដាក់

របស់បុគ្គលិកពេទ្យដែលមានគុណភាព និងទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងពេញលេញ។

 

 

 

GOLD B ROOM

តម្លៃបន្ទប់ : 7,087 THB

GOLD A ROOM

តម្លៃបន្ទប់ : 7,387 THB

PEDIATRIC GOLD A

តម្លៃបន្ទប់ : 7,381 THB

PLATINUM ROOM

តម្លៃបន្ទប់ : 8,545-13,145 THB

PRESTIGE WARD

តម្លៃបន្ទប់ : 15,125-22,625 THB