Top

onestop@phyathai.com

Phyathai Call Center 1772, +662-617-2444

តម្លៃបន្ទប់

 

ស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យរបស់យើង អ្នកជំងឺទាំងអស់គឺស្ថិតនៅក្រោមការថែទាំទៀងទាត់និងការយកចិត្តទុកដាក់

របស់បុគ្គលិកពេទ្យដែលមានគុណភាព និងទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងពេញលេញ។

 

 

 

GOLD B ROOM

តម្លៃបន្ទប់ : 7,081 THB

GOLD A ROOM

តម្លៃបន្ទប់ : 7,381 THB

PEDIATRIC GOLD A

តម្លៃបន្ទប់ : 7,381 THB

PLATINUM ROOM

តម្លៃបន្ទប់ : 10,070 THB

PRESTIGE WARD

តម្លៃបន្ទប់ : 15,110-22,610 THB