Top

အနီးနားရွိ တည္းခိုေနထိုင္ရန္ေနရာ 

ဖရာထိုင္း 2 ေဆးရံု အနီးတြင္ ေဆးရံု၏လူနာမ်ားအတြက္သာ ေပးအပ္သည့္ အထူးသီးသန္ ့ႏႈန္းျဖင့္ တည္းခိုေနထိုင္ ႏိုင္မည့္ တည္းခိုခန္းမ်ားရွိပါသည္။ 

 

Abloom Executives Service Apartment

ဘီတီအက္စ္ စနာမ္ေပါင္း (BTS Sanampao) အနီးတြင္တည္ရွိျပီး ဖရာထိုင္း 2 ေဆးရံုသို ့10-15 မိနစ္ အတြင္း ေရာက္ရွိႏိုင္ပါသည္။

Room Rate : 1,800 – 6,400 ထိုင္းဘတ္

Bangkok Patio

ဟုန္ယိုးထင္း စိြဳင္ 3 လမ္းေပၚတြင္တည္ရွိျပီး ဖရာထိုင္း 2 ေဆးရံုႏွင့္ 10-15 မိနစ္မွ်သာကြာေ၀းသည္။

Room Rate : 1,500-3,000 ထိုင္းဘတ္

Vīb Best Western Sanam Pao

ဘီတီအက္စ္ စနာမ္ေပါင္း (BTS Sanam Pao) ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျပီး၊ ဖရာထိုင္း 2 ေဆးရံုသို ့မိနစ္ပိုင္းအတြင္း လမ္းေလွ်ာက္ေရာက္ရွိႏိုင္ပါသည္။

Room Rate : 1,800 - 2,000 ထိုင္းဘတ္

VIC3 HOTEL

ဖရာထိုင္း ခရိုင္၏ အလယ္ဗဟို အခ်က္အခ်ာက်ေသာေနရာတြင္ တည္ရွိျပီး၊ ဖရာထိုင္း 2 ေဆးရံုႏွင့္ 10-15 မိနစ္မွ် သာကြာေ၀းသည္။

Room Rate : 1,766 - 2,199 ထိုင္းဘတ္