Top

onestop@phyathai.com

Phyathai Call Center 1772, +662-617-2444

ကေလးငယ္မ်ားမ်က္လံုးအျမင္ျပသနာျဖစ္ေနပါသလား…မ်က္စိအထူးကုဆရာဝန္ထံမျပသမီ check list အရင္စစ္ၾကရေအာင္

 ကေလးငယ္မ်ားမ်က္လံုးအျမင္ျပသနာျဖစ္ေနပါသလား…မ်က္စိအထူးကုဆရာဝန္ထံမျပသမီ check list အရင္စစ္ၾကရေအာင္

 
ကေလးမ်က္စိသည္ အထူးႏူးညံ့ေသာ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ား မၾကာခဏ ခေလး၏မ်က္စိကို အကဲခတ္စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။မ်က္စိအျမင္သည္ ခေလး၏ သင္ယူႏိုင္စြမ္း၊တိုးတက္ႏိုင္စြမ္းအေပၚကိုသက္ေရာက္ေသာေၾကာင့္ မ်က္စိအထူးကုဌာနဖရားထိုင္း ၂ ေဆးရံုၾကီးတြင္ ကနဦးကေလးငယ္မ်ား၏မ်က္စိစမ္းသပ္ပံုအဆင့္ဆင့္(check list)ကိုေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ ေအာက္ေဖၚျပပါ  check list မွ အခ်က္တစ္ခုႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိလွ်င္  မ်က္စိအထူးကုဆရာဝန္ႏွင့္ စမ္းသပ္ကိရိယာအဆင္သင့္ရွိေသာေဆးရံုသို႔ အျမန္ဆံုးသြားေရာက္စစ္ေဆးကုသရန္လိုအပ္ပါသည္။
 
၁။ ၀ လမွ၂ႏွစ္ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ား
 
 • ရက္ခ်ိန္းမတိုင္ခင္ လမေစ့ပဲ ေမြးေသာကေလးမ်ား ( ရက္သတၱပတ္၃၀ေအာက္သို႔မဟုတ္ အေလးခ်ိန္ ၁၅၀၀ ဂရမ္ထက္နည္းေသာ ခေလးမ်ား)
 • လေစ့ေမြးေသာ္လည္း ၃ လထိ ပစၥည္းတစ္စံုတစ္ခုျပပါက ကေလးမ်က္လံုးလိိုက္ၿပီးမၾကည့္ခ်င္း 
မ်က္လံုးတစ္ဖက္သို႔မဟုတ္ႏွစ္ဖက္စလံုးမ်က္ရည္မ်ားလွ်ံက်ျခင္း၊ မ်က္ရည္ယိုေပါက္ႏွိပ္ၾကည့္ေသာ္လည္း မ်က္ရည္မ်ားဆက္လက္က်ဆင္းေသာ ကေလးမ်ား(မ်က္လံုးတိမ္စြဲျခင္းအႏၲရာယ္ရွိေသာလကၡဏာ)
 • မ်က္ရစ္တစ္ဖက္သို႔မဟုတ္ႏွစ္ဖက္စလံုးက်ျခင္း၊မ်က္လံုးအျပင္းေၾကာစြဲျခင္း၊မ်က္လံုးေရာင္ျခင္းမ်ား
 • ပံုမွန္ထက္ႀကီးထြားႏႈန္းေႏွးေကြးေသာကေလးမ်ား
 • Down’s Syndrome  ျဖစ္ေနေသာကေလးမ်ားသည္လည္း စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။မ်က္စိေစြေစာင္းျခင္းမ်ားေတြ႕ရွိရံုသာမက တစ္ျခားကေလးငယ္မ်ားထက္ မ်

က္ျဖဴလႊာေရာင္ျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္ပါသည္။

 • မ်က္စိပံုမွန္ထက္ေသးေသာကေလးမ်ား
 • မ်က္စိသူငယ္အိမ္ပံုမွန္ထက္ က်ယ္ေသာကေလးမ်ား၊ေမြးကင္းစကပင္ မ်က္စိသူငယ္တြင္းတိမ္စြဲျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္ပါသည္။
 • မ်က္စိေစြေသာကေလးမ်ား။ ၆-၇ ႏွစ္အရြယ္ေပ်ာက္ကင္းသည္အထိ ပံုမွန္စမ္းသပ္သင့္ပါသည္။
 • ပံုမွန္ထက္ မ်က္ေတာင္အၾကာခဏခတ္ေသာကေလးငယ္မ်ား

 

၂။အသက္ ၂ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္ကေလးငယ္မ်ား
 
မ်က္စိဆရာဝန္၏ေျပာျပခ်က္မ်ားအရ အသက္သံုးႏွစ္အထက္ကေလးမ်ားသည္ ေက်ာင္းမတက္ခင္အခ်ိန္တြင္ အနည္းဆံုး တစ္ႀကိမ္မ်က္စိစမ္းသပ္စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။ အျမင္အာရံုစမ္းသပ္ရန္ႏွင့္ မ်က္လံုးပံုမွန္ျဖစ္ျခင္း မျဖစ္ျခင္းကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးရန္လိုပါသည္။
မ်က္လံုးအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေစြေစာင္းေသာ ကေလးမ်ားသည္ ၆-၇ႏွစ္အရြယ္ေပ်ာက္ဆံုးသည္အထိ စမ္းသပ္စစ္ေဆးၿပီး ကုသမႈခံယူသင့္ပါသည္။
 • အရာဝတၳဳတစ္ခုခုၾကည့္ပါက မ်က္ႏွာ သို႔မဟုတ္ လည္ေစာင္းၿပီးၾကည့္ေသာကေလးမ်ား
 • ပံုမွန္ထက္ မ်က္ေတာင္ခတ္ျခင္းျပဳေသာခေလးမ်ား၊မ်က္လံုး၏ညာဖက္တြင္ ဓာတ္မတည့္ျခင္းေၾကာင့္ မ်က္လံုးပံုမွန္မျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ TIC  disorder မ်ိဳး႐ိုးဗီဇပံုမွန္မျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
 • မိသားစုဝင္အတြင္းမ်က္လံုးျပသနာရွိေသာကေလးမ်ား
 • သင္ၾကားမႈျပသနာရွိေသာကေလးမ်ားတြင္ မ်က္စိျပသနာႏွင့္လဲသက္ဆိုင္ႏိုင္ပါသည္။
 • မ်က္ျဖဴလႊာေရာင္ရမ္းေသာခေလးမ်ားတြင္ မ်က္စိပြတ္ျခင္း၊ မ်က္ေတာင္မၾကာခဏခတ္ျခင္း၊မ်က္ေတာင္စိုက္ျခင္းႏွင့္တစ္ျခားေသာမ်က္စိေရာဂါမ်ား ေတြ႕ရတတ္ပါသည္။

 

၃။ေက်ာင္းေနအရြယ္ ၅ႏွစ္အထက္ ကေလးမ်ား
 
 • ေခါင္းကိုက္တတ္ေသာကေလးမ်ား၊အထူးသျဖင့္ အျမင္အာရံုေၾကာင့္ေခါင္းကိုက္တတ္ေသာကေလးမ်ား။
 • Tv ၾကည့္ခ်ိန္တြင္ မ်က္စိပြတ္ေသာကေလးမ်ား၊ စူးစိုက္ၿပီးၾကည့္ေသာကေလးမ်ား သို႔မဟုတ္ TV ကိုအနီးကပ္တြင္သြားၾကည့္ေသာကေလးမ်ား
 • မ်က္စိေစြျခင္း၊ေစာင္းျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ ကေလးမ်ားသည္လည္းစမ္းသပ္ကုသရန္ႏွင့္ ေပ်ာက္ဆံုးထိ ဂ႐ုစိုက္ကုသရန္လိုပါသည္။
 • မ်က္စိေစြေစာင္းျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေသာ အရြယ္မွာ ၆ႏွစ္မွ၇ ႏွစ္အရြယ္ကေလးမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။
 • Checklistမွအခ်က္အလက္ကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ပံုမွန္မဟုတ္ေသာမ်က္စိအေျခအေနအခ်က္တစ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိပါကဖရားထိုင္းေဆးရံု၂တြင္ရွိေသာ မ်က္

စိဌါနမွ မ်က္စိအထူးကုဆရာဝန္ႏွင့္တိုင္ပင္ၿပီးကုသသင့္ပါသည္။

 • မ်က္စိအေနအထားကိုစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း
 • မ်က္စိျမင္ႏိုင္မႈ အကြာအေဝးႏွင့္ မ်က္စိေၾကာင္ျခင္းကိုစစ္ေဆးျခင္း
 • မ်က္လံုးႏွစ္ဖက္ၿပိဳင္တူအလုပ္လုပ္ႏိုင္ပံုကိုစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း(Binocularity) 
 • အေရာင္ျမင္ႏိုင္စြမ္းစမ္းသပ္ျခင္း(မိသားစုဝင္တြင္းအေရာင္ကန္းျခင္းရွိေသာကေလးမ်ား) အထူးသျဖင့္ ေယာက်ာၤးေလးမ်ားတြင္အျဖစ္မ်ားၿပီး ကေလး၏သ
 • င္ၾကားေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္းျဖစ္ပါသည္။
 • မ်က္စိေစြျခင္းေစာင္းျခင္းႏွင့္ မ်က္လံုးအလုပ္လုပ္ပံုစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း
 • မ်က္လံုးအေရွ႕ဘက္၊မ်က္ၾကည္လႊာကို၊မ်က္လံုးမွန္ေျပာင္းစစ္ေဆးျခင္း( Slit lamp Biomicroscope)ျဖင့္ကနဦးစစ္ေဆးျခင္း
 • မ်က္စိျမင္ႏိုင္မႈအဆင့္ကိုတိုင္းတာျခင္းႏွင့္မ်က္လံုးအာရံုေၾကာစစ္ေဆးျခင္း
 • (ပိုမိုတိက်ေသာအေျဖရရန္အတြက္ မ်က္လံုးအိမ္က်ယ္ေအာင္ ေဆးအစက္ခ်စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းကို အသက္ ၁၀ သို႔မဟုတ္ ၁၂ ေအာက္ကေလးမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္စစ္ေဆးပါသည္။)
 • စမ္းသပ္စစ္ေဆးရန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာကေလးမ်ားတြင္မ်က္လံုးဖိအားတိုင္းတာျခင္းႏွင့္ မ်က္လံုးတိမ္စြဲျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာကေလးမ်ား ဥပမာ- ေက်ာင္းမတက္ခင္ကပင္ အေဝးမႈန္ေသာကေလးမ်ား၊မိသားစုဝင္အတြင္း မ်က္လံုးတိမ္စြဲျခင္းရွိေသာကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ မ်က္ၾကည္လႊာႏွစ္ဖက္မညီေသာ

ကေလးမ်ား အထူးသျဖင့္ ပံုမွန္ထက္ႀကီးေသာဖက္တြင္ စမ္းသပ္ပါသည္။

 • မ်က္စိတိမ္စြဲျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိကိုစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းသည္ ဦးေႏွာက္တြင္းဖိအားျမင့္ေသာကေလးမ်ားကိုကနဦးေစာင့္ၾကည့္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။
 • ဆရာဝန္ႏွင့္ အသာတၾကည္ စစ္ေဆးမႈခံယူေသာကေလးတြင္ မ်က္လံုးအာရံုေၾကာပံု႐ိုက္ျခင္းသည္ အနည္းဆံုးအေျခခ(baseline)ံကုသမႈကို နွိုင္းယွဥ္ႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

 

သိရွိရန္လိုအပ္ေသာ ကေလးမ်က္လံုးခ်႕ဲျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား
 
 • မ်က္စိစမ္းသပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို မ်က္လံုးအိမ္ခ်ဲ႕ျခင္းအပါအဝင္ ၾကာခ်ိန္မွာ မိနစ္ ၄၀ မွ ၅၀ ထိၾကာျမင့္မွာျဖစ္ပါဘည္။

ေဆးအာနိတင္မွာ ၆နာရီမွ ၁၂ နာရီထိရွိၿပီး ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳေသာ ေဆးအေပၚ မူတည္ပါသည္။အျမင္အာရံုအကြာအေဝးတိုင္းထြာလွ်င္ အာနိသင္၁၂နာရီၾကာျမင့္ပါသည္။(သီအိုရီအရေဆးအာနိသင္သည္ ၇၂ နာရီထိရွိႏိုင္ပါသည္) ခေလးအနီးမႈန္ျခင္းေၾကာင့္ စာဖတ္ခ်ိန္တြင္ မ်က္မွန္တပ္ကူရန္လိုအပ္ပါသည္။

 • ေဆးစက္ခ်ခ်ိန္တြင္ ပူစပ္ျခင္းကိုခံစားရၿပီး ၅မိနစ္တိုင္း ၃ႀကိမ္ ေဆးကုန္သည္ထိအစက္ခ်ရပါမည္။ခေလးအျမင္အာရံုစမ္းသပ္ျခင္းအတြက္ အထူးထုတ္ထားေသာေဆးျဖစ္ပါသည္။ ေဆးအမည္မွာ ၁% Cyclogyl (1% cyclopentolate)ျဖစ္ပါသည္။

မ်က္စိစမ္းသပ္မႈအၿပီးတြင္ မ်က္မွန္တပ္ရန္လိုေသာသူမ်ား မ်က္မွန္ဆိုင္သို႔တစ္ခါတည္းသြားေရာက္ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလင္းေရာင္၊ေလႏွင့္အပူရွိန္မ်ားကာကြယ္ရန္အတြက္ထီး၊ဦးထုတ္ ႏွင့္ ေနကာမ်က္မွန္မ်ား  ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္လာပါရန္ လိုအပ္ပါသည္။

 • တျခားမ်က္စိေရာဂါမ်ား စမ္းသပ္ေတြ႕ရွိလွ်င္ ဆရာဝန္က ကုသမႈအဆင့္ဆင့္ကို အုပ္ထိန္းသူႏွင့္ေဆြးေႏြးၿပီး ဆက္လက္ကုသမွာျဖစ္ပါသည္။

 

 

ဖရာထိုင္း 2 ေဆးရံု 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားေရး စင္တာ 

 

ဖုန္း: +66-2617-2444 ext. 2020, 2047။ အီးေမး: onestop@phyathai.com

                                    


က်န္းမာေရး ေဆာင္းပါး

သက္ႀကီးပိုင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ေတြ႕ရေသာေရာဂါမ်ား

Read More

႐ိုး႐ိုးေခ်ာင္းဆိုးတာလား..အဆုတ္ကင္ဆာျဖစ္ေနတာလား

Read More

သားအိမ္အလံုးတည္ျခင္း (Ovarian Cysts)

Read More

ဓာတ္မတည့္မႈ (Allergy)

Read More

ဦးေနာက္ေသြးေၾကာပိတ္ၿပီး ၄.၅ နာရီအတြင္းေဆးမကုသႏိုင္ပါကအငသက္ရွင္ခြင့္ရွိႏိုင္ပါသလား

Read More

 လည္မ်ိဳ ကင္ဆာ

Read More